ES projektai

There are no translations available.

APVA logo

 

UAB „Reval MBG“ – viena iš moderniausių visuomeninės paskirties baldų gamybos kompanijų Lietuvoje, 2020 m. vasario mėn. sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „Oro valymo įrangos įsigijimas ir įdiegimas baldų gamybos ceche UAB „Reval MBG“. Įrangos įsigijimą iš dalies finansuoja biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto įgyvendinimui skirtas 89 696 Eur finansavimas.

Įgyvendindama projektą UAB „Reval MBG“ įdiegė oro valymo įrangą, kurios pagalba įmonėje iki minimumo sumažintas į aplinką išmetamų pavojingų teršalų, susidarančių medžio apdirbimo technologinių operacijų metu, kiekis, mažinama pavojingų medžiagų kaupimosi gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai, sukurtos prielaidos darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta finansinė parama leido įmonei įdiegti pažangią įrangą, darbas, kuris ne tik leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, bet padidins įmonės konkurencingumą bei produktyvumą šalies mastu, bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikius gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius.

---------------------------------------------------------------------

APVA logo

UAB „Reval MBG“ – viena iš moderniausių visuomeninės paskirties baldų gamybos kompanijų Lietuvoje, 2020 m. vasario mėn. sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „Dažymo kameros įsigijimas“, kurį iš dalies finansuoja biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto įgyvendinimui skirtas  69 344 Eur finansavimas.

Įgyvendindama projektą UAB „Reval MBG“ įdiegė automatinę gaminių dažymo sistemą, kurios pagalba įmonei pavyko ženkliai sumažinti naudojamų apdailos medžiagų sąnaudas bei į aplinką išmetamų pavojingų teršalų kiekį. Projekto įrangos pagalba mažinama pavojingų medžiagų kaupimosi gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai, sukurtos prielaidos darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta finansinė parama leido įmonei įdiegti pažangią įrangą, darbas, kuris ne tik leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, bet ir padidins įmonės konkurencingumą bei produktyvumą šalies ir tarptautiniu mastu, bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių, efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikę gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius.

---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Skaitmeninių technologijų diegimas, siekiant didinti įmonės darbo našumą

UAB „Reval MBG“ įgyvendina projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas, siekiant didinti įmonės darbo našumą“. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirta 138 594 Eur tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 307 986 Eur. Projektas pradėtas 2020 m. gruodžio 3 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. gruodžio 2 d.

Įgyvendinant projektą bus įsigytos 3-jų ir 4-ių ašių frezavimo-gręžimo staklės, kurios sumažins iki minimumo rankines ir užsakomąsias operacijas. Turima įranga bus atnaujinta plačiajuostėmis šlifavimo staklėmis ir hidrauliniu plokštuminiu presu. Įdiegta baldų apdirbimo įranga pakels technologinio gamybos proceso skaitmeninimo lygį ir optimizuos technologinius procesus.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įdiegta moderni įranga leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.